KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

ya:

:

Bölgemiz göçmen ağzında; yağ.

yaa

:

Hayır, olmaz. (TDK Derleme Sözlüğünden İç.)

ya dam yanacak ya mertek

:

Ya sen ya da ben iki dostan biri (yarışmayı, oyunu) kaybedeceği zaman söylenir.

“Ya dam yanacak ya mertek.”

ya:lir

:

Yayılır.

ya:mır

:

Yağmur.

ya:n

:

Yağan.

yaba    

:

Ağaçtan yapılan, saman savurmak için kullanılan çatal ağızlı kürek çeşidi.

“Maraş’lı bağcının tuluk bekmezi
Çıtımık gayfesi, gatık süzmesi
Harman savururken saman tozması
Yaba vurup savuranlar nicoldu”

(Cezmi Yurtsever, Andırın Tarihi, Adana 2007, S. 187-190, Kazım Temir’in Andırın Destanı isimli Şiiri)

yaban

:

1. Kırsal kesimlerde oturulmayan yer.

Yaz gelir de yazı yaban yurt olur

Her yerde de bir alıcı kurt olur

On beşinde kızlar gonca gül olur

Vakti geçen güller ağlamasın mı

Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan, Akçağ Yay., Ankara 2004, s.424

2. Sıladan uzak yer, gurbet, dağ, bayır.

3. Sokak, dışarısı.

Almanın iyisin yüke tutarlar

Çürük çarığın yabana atarlar

Kız ile gelini bir mi tutarlar

Yorma gelin yorma oğlan benimdir

Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan, Akçağ Yay., Ankara 2004, s.429

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2