KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

va:

:

Bölgemiz göçmen ağzında; var.

va, va:

:

Acıma bildiren ünlem. (TDK Derleme Sözlüğünden Mr.)

Va:dı:nı

:

Bölgemiz göçmen ağzında; vardığını, var olduğunu.

va’tidi

:

Zamanıydı.

va:tı

:

Vakti.

“Tarlaya bosdan ekerler

Vaatı gelince sökerler

Gurbet ele giden gızın

Gözüne sürme çekerler”

(Andırın Kına Türküsünden)

vacibi

:

1. Haylaz çocuk.

2. Kılıç Müslümanı, zoraki dürüst.

3. Kötü niyetli kimse.

vade

:

İnsanlara biçilen ömür süresi.

Kumaş olsam arşın arşın yırtılsam

Köle olsam çarşılarda satılsam

Vâdem yetmedi ki ölsem kurtulsam

Felek beni nazlı yârdan ayırdı

Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan, Akçağ Yay., Ankara 2004, s.418

 

 
 Devamı