KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

uban

:

Kara çalı, diken.

“Ataş yanmayınca tütün mü tüter

Ak göğsün üstünde uban mı biter

Vaktı gelmeyince bülbül mü öter

Öter gider yaylasına bir gelin”

(Mehmet Öksüz, Karacaoğlan, Oğul Matbaacılık, İstanbul 1993)

ubbu:n dubbu:n okutmak

:

Çok sıkıntı çektirmek.

uc

:

Son.

ucalmak

:

Yücelmek. (TDK Derleme Sözlüğünden Mr.)

ucca

:

Yavaş, usulca.

“Yol üstünde bir yuvam var

Ucca var parladırsınız

Oğlum gızım gurbet elde

Duyurman ağladırsınız”

(Afşin İlçe Milli Eğitim Kültür Yayınları Serisi: 1, Afşin Ağıtları, Battal’ın Ağıtı, Derleyen: Mustafa Karaman, Kaynak Kişi: Türkmen ve Şerife Kalem)

uccali:m

:

Yavaşça, yavaşçacık.

“Dün deşirdi avrad bunu uccali:m.”

ucdan ala

:

Beriden öte.

ucumuluk

:

Obur.

ucun ucun

:

1. Parça parça, taksit taksit, azar azar.

2. Kıyıdan, uçtan uçtan. (TDK Derleme Sözlüğünden. İç.)

ucundan

:

Sebebinden, yüzünden, nedeniyle.

Karac’oğlan der içinden

Yiğide ölüm geçinden

Vefasız dilber ucundan

Âşık ah eder iniler

Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan, Akçağ Yay., Ankara 2004, s.590

 

 
 Devamı