KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

e mi?

:

Tamam mı?

e:?

:

Gerisi ne? Devam et.

e:nni:nen

:

İyilikle.

e:nnig

:

İyilik.

e:

:

Ne demek istiyorsun? N’oldu?

eb

:

Ev Eski Türkçe’de “eb” şeklinde söylenen bu kelime, Selçuklulardan itibaren “ev” şeklinde söylenmiştir.

eba:nım

:

Ebe hanım.

“Gariplik mezarlığının yeri, İsmet Paşa İlkokulu müdürlerinden Veysel (Özcan) Hoca’nın ilk eşi resmi görevli, Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen Hacer Ebânım tarafından bağışlanmış.”

(Arif Bilgin, Terk Eden Elbistan 1, Bassaray Matbaası, İzmir, II. Baskı 2007)

ebcik

:

Oyun, çocuk oyunu, evcilik oyunu.

Gosgoca oldu, daha sohakda ebcik oynici.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2