KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

n’eder

:

Ne yapar, istemez anlamında.

“Hatır gönül güder idi

Dünya malı neder idi

Çok misafirperver idi

Nuri Çıngıl’ın annesi”

(Mehmet Temiz, Yüksek Lisans Tezi, Andırın Ağıtları, Hatice Annenin Ağıdı- 1, Kaynak Kişi: Nuri Çıngıl)

n’oldu

:

Ne oldu.

n’o:tarsan dut

:

Ne yaparsan yap.

“n’ôotarsan dut ama bu işi mutlaka hallet.”

na

:

Anne. (TDK Derleme Sözlüğünden Ada.)

na:bem

:

Bölgemiz göçmen ağzında; ne yapayım.

na:dar (nâdar, na:dar, nâder)

:

Ne kadar?

na:l, naal

:

Nasıl.

“Ehliyel na:l hısım.”

na:let

:

Lanet.

na:met

:

Nimet.

nacak, nacag

:

Bir tür balta.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2