KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

o dialdan

:

Oralı olmadan, karşıdakini uyandırmadan ilgilenmek.

oca

:

Bölgemiz göçmen ağzında; hoca.

o:dar

:

O kadar.

o:l

:

Oğul.

o:lan

:

Oğlan çocuğu.

o:liş

:

Oğlum.

o:llug

:

Üvey evlat.

o:n

:

O gün.

o değelcikten

:

Çaktırmadan.

“O değelcikten bir bakıver guzum.”

o değelden

:

Hissettirmeden, belli etmeden.

“O değelden şöyle bir golaçan etsen harman yerini.”

o değelden ağız yoklamak

:

Çaktırmadan ağız aramak.

“O değelden bir ağzını yoklasan.”

o değelden bakmak

:

Hiçbir şeyden habersizmişcesine bakmak.

“O değelden bak. Sakın heç bir şeyden habarları olmasın.”

o değelden sormak

:

Bilmezden gelerek sorular sormak.

“Hiçbir şeyden habarın yokmuş gimi o değelden sival eyle.”

o değilcikten gelmek

:

Farkına varmamış gibi davranmak, aldırmamak.

“Ali gene duymadı. “Duyar mı hiç?” “O değeilcikten geliyor”

(Ali Püsküllüoğlu, Yaşar Kemal Sözlüğü, YKY, Euromat, İstanbul 2006)

 

 
 Devamı