KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

pa:

:

1. Şaşma, şaşırma, korku ifadesi.

2. Bilhassa dağlık alanlardaki belli belirsiz ören yerleri.

pa:r

:

Pınar, çeşme.

pa:zen

:

Basma.

pabış

:

Pabuç.

“Misafirin pabışlarını çiftle guzum.”

pac

:

Haraç, vergi.

“Deli Hacı Deli Hacı

Her gelenden alır pacı

İsdanbul’dan gelmiş ferman

Okunuyo senin uçu”

(Yaşar Kemal, Ağıtlar Folklor Derlemesi, Adana Halkevi 1943)

pa:c

:

1. Yara kabuğu.

2. Değirmende yapılan bir çeşit kalın bazlama.

paca

:

Baca.

“Tütmez babayın pacası

Ezen okuyor hocası

Yekinsene nazlı kızım

Uyunmazkına gecesi”

(Afşin İlçe Milli Eğitim Kültür Yayınları Serisi: 1, Afşin Ağıtları, Polis Duran’ın Ağıtı, Derleyen: Yalçın Özcan, Kaynak Kişi: Sırrıye Yücel)

pa:clanmak

:

Suyu gören toprağın yüzünün kaymaklanması, yaranın kabuk bağlaması.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2