A. NECİB OLGUN(D.1949)

Babasının memuriyeti sebebiyle tahsilini muhtelif yerlerde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesini bitirdi. Felsefe öğretmeni oldu. Çeşitli yerlerde görev yaptı. 1983’de Elbistan’a döndü. Şiirlerinde ağdağalı bir lisan kullanır.
 

ABDÜLMUTTALİB DERE (D.1946)
Kahramanmaraş’ın Elbistan kazasının Izgın köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Elbistan’da bitirdi. Adana İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisinden mezûn oldu. Devletin birçok kurumlarında görev yaptı.
Küçük yaşta şiire heveslendi. Halk şiirinin büyüklerini okudu. Kendi de yazdı. Makâleler kaleme aldı. Birçok yerde yayınladı.
 

ADEM KILIÇ (D.1949)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Emirli köyünde doğdu. Muhtelif işlerde çalıştıktan sonra PTT’ye girdi. İyi bir halk şairidir.

ÂDEM KONAN (D.1964)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. İlkokulu Afşin’de, ortaokulu Elbistan’da, Endüstri Meslek Lisesini Kahramanmaraş’ta okudu. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik
yapmaya başladı. Şiirlerini muhtelif yerlerde yayınladı. Şiir yarışmalarında dereceler elde etti. Eserleri; Irmağın Yakarışı (1995), Türk Şiir Güldestesi (Doç Dr Hüseyin Özbay ile birlikte)’dir.
 

ADİL SOYDAN (D.1918-Ö.1965)
Kahramanmaraş’ın Zeytun bucağında doğdu. Aslen Elbistanlı Nakıboğulları ailesindendir. İlk ve orta okulu Elbistanda okudu. Elbistan Milli Emlak memurluğunda çalışmakta iken 1965’de öldü. İki şiir kitabı bastırdı; Gönül Sazı (1964), Yayla
Çiçekleri.
 

ÂDİLE NECLÂ KANDEĞER (D.1910-Ö.1965)
Selânik’te doğdu. İlkokulu İstanbul’da okudu. İzmir Kız Muallim Mektebini bitirdi. İlk ta’yini Maraşa yapıldı. Maraş’ta Bekir Kandeğer’le evlendi. 33 yıl Maraş’ta öğretmenlik yaptı. Maraş’ta emekli oldu. Maraşlı oldu. Maraş’ta 1965’de öldü.
Mahalli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı. Güçlü bir halk şâiridir.

AHMET BERTİZLİOĞLU (D.1915-Ö.1984)
Kahramanmaraş’ta doğdu. Kahramanmaraş’ın çok eski bir ailesinin çocuğudur. Babası müderristir. Müderris Nûri Efendi diye anılır. Tahsil hayâtı ilk okuldan ibârettir. Hayatını baştan sona marangozlukla götürmüştür. 3 Aralık 1984’de vefat
etmiştir. İyi bir halk şâiridir. Şiirleri kitaplarıyla berâber verildiği yerde kaybolmuştur. Elimizde çok az şiiri bulunmaktadır. Şiirde ustası Âşık Mıstık’tır.

AHMET CANSIZ GÜLLÜ (D.1929-Ö.1993)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. Erzurum’dan Elbistana göç etmiş bir âilenin çocuğudur. Şiire erken başladı. Ancak rüştiye (ortaokul) bitirdi. Hem aruz hem hece vezniyle şiirler yazdı. Muhitinde kendini kabûl ettirdi. Sevildi. Okundu. Serbest meslek icrâ etti. Memûriyette bulundu. 1993 yılında Elbistan’da vefât etti. Üzerine bir inceleme yapıldı: “Ahmet Cansız Güllü” Hazırlayan; Nâfiz Yıldırım, Celâlettin Kurt (1998). Şiirlerinden oluşan bir kitabı Milli Eğitim Bakanlığı “Şar Dağından Esen Rüzgar” adıyla bastırdı.

AHMET ÇITAK (D.1896-Ö.1963)
Aslen Elbistan’lıdır. Başlangıçta bir tahsil hayatına girse de sonuna kadar ulaşan bir tahsil hayâtı olmamıştır. Ömrünü beldesinde geçirmiştir. Bir trafik kazası sonucu 1963’de vefât etmiştir. Bir çok atışmalara katılmıştır. Türk halk edebiyatının
çok güçlü bir temsilcisidir. Divan tarzı şiirleri de vardır. Doğmaca şiirler de söylemiştir. Basılmış şiir kitabı yoktur. Bir kitap oluşturacak kadar şiiri arşivimizde mevcuttur.

AHMET EKİCİ (D.1954)
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde doğdu. Şiire erken başladı. Aşk, sevgi, memleket vs konulu şiirler yazdı. Anadolu hececileri 1.2.4 içinde yer aldı. Anadolu ilim ve edebiyât eseri sâhipleri meslek birliği (ANASAM) yönetim kurulunda görev aldı. Radyo ve televizyon proğramlarına katıldı. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde gazete ve dergilerde şiirleri yayınlandı. Kuru Ağaçtaki Yaprak (1999), Yorgun Yolcu (1999) adlı iki şiir kitabı vardır.

AHMET KARTALKANAT (D.1932-Ö.1997)
Çağlayancerit ilçesi Bozlar kasabasında doğdu. Eğitim hayâtı olmadı. 12 yaşında bir âile geleneği olan saza söze başladı. Kul Ahmet mahlasını kullandı. Yerinde yurdunda çok durmadı. Gezginci aşıklarla yurt içi yurt dışı gezdi dolaştı. Hayâlî sevgilisi için yollara düştü. Toplumculuğa yöneldi. Bu yolda başını ağrıttı. 1997’de vefat etti. Çok sayıda kitabı vardır. Bir kaçı; Zâlimin Zulmüne Dayan Hâ Dayan, Gelin Dostlar Bir Olalım, Güzel Anadolum vs’dir.

AHMET KURNAZ (D.1959)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Elbistan’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı. Elbistan’da devlet memuru olarak çalıştı. Şiirlerini “Can Diktim Toprağa” adlı eserde topladı.

AHMET SÜREYYÂ DURNA (D.1954)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Nadir köyünde doğdu. Muhtelif gazete ve dergilerde yazdı. İskenderun demirçelik fabrikasında çalıştı.

AHMET TEVFİK PAKSU (D.1926)
Kahramanmaraş’ta doğdu. Yüksek İktisat Ticâret okulunu okudu. Ticâret, ziraat ve sanayicilikle uğraştı. Muhtelif yerlerde ikâmet etti. Siyâsete atıldı. Meclise girdi. Çalışma Bakanı oldu. Muhafazakâr zeminde her alanda mücâdele etti. Sıkıntılar çekti. Şiirlerini “Şiirlerim” (1973) adını verdiği kitabında topladı.

AHMET TUT
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu beldesinde doğdu. Hayatını zor şartlarda geçirdi.

ALAADDİN KÜÇÜKKÜRTÜL (D.1927-Ö.1990)
Kahramanmaraş’ta doğdu. Hayâtı zorluklarla geçirdi. Şiire çektiği acılar sebebiyle başladı. Münzevî yaşadı. 1990 yılında vefat etti.

ALİ BAŞPINAR (ÇÖTELİ) (D.1953)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Alimpınar Çöte mezrâsında doğdu. İlkokulu doğduğu yerde bitirdi. Küçüklüğünde şiire ilgi duydu. Büyüdü, kendi de yazdı.

ALİ FUAT CUMA (D.1924)
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Karagöl köyünde doğdu. İrticâlen söyleyecek kadar iyi bir şâirdir. Saz çalmaz.

ALİ GÖZÜKARA (D.1928)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Eldelek köyünde doğdu. İlkokulu Elbistan’da okudu. Şiire erken başladı. Halk şiirinde iyi bir isim oldu. Elbistanlı Âşık Ali Gözükara’nın Seçme Şiirleri (1956), Kalbimin Feryadı (1958), Deriler Konuşuyor (1958), Her Yayladan Bir Çiçek (1959) Vatan Aşkı gibi eserleri vardır.

ALİ İHSAN BAŞPINAR (ÂŞIK PINÂRÎ) (D.1955)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Şiire erken başladı. Kendi yazar kendi çalar. İşçilik yapar.

ALİ İHSAN KUYUMCU (D.1950)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elbistan’da yaptı. Adalet Bakanlığı’nda memuriyete başladı. Cezaevi Müdürlüklerinde bulundu. Şiir yazar, resim yapar. Çalışmalarını mahalli yayın organlarında yayınlar. Kitapları vardır. Eserleri; Yudum Yudum (Şiir, 1970), Bildiğin Gibi (Şiir, 1980), Gurbet Akşamları (Şiir, 1990), Çizemediğim Resim, Elbistan Sokakları (Derleme, 1995) ve Yıldıralem (Masal, 1994).

ALİ KARAOSMANOĞLU (D.1972)
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin Rifâtiye köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Kadirli’de okudu. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Edebiyât öğretmeni oldu. “Çaykeş” adlı bir şiir kitabı vardır.

ALİ KEMAL GÖZÜKARA (D.1931)
Kahramanmaraş’ın Elbistan kazasının Eldelek köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Düziçi Köy Enstitüsünü bitirdi. Şiirlerinde Adsız mahlasını kullandı. Bir çok şiiri bestelendi. Yazının her çeşidinde varlık gösterdi. Eserleri; Yırtık Papuçlar, İbiliye Mektuplar, 1 Mayıs Türküsü, Paslı Kelepçeler, Masaldaki Masallar, Döneye Mektuplar’dır.

ALİ YALÇIN (D.1956)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Bakraç köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Afşin’de, liseyi Gaziantep’te bitirdi. Ülker Bisküvi fabrikasında çalıştı. Bilâhere Bursa İktisâdî Ticârî İlimler Akademisini bitirdi. Afşin belediyesinde işe başladı.

ALİ ZENGİN (D.1945)
Kahramanmaraş’a bağlı Fatmalı köyünde doğdu İlkokulu doğduğu köyde bitirdi. Maraş İmam Hatip Lisesini bitirdi. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü okudu. Hizmet süresin bitirdi emekli oldu.

ARİF (Ö.1788)
Dulkadirlilerden. Bir koşması var.

ÂŞIK ALİ ATAŞ (D.1948)
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde doğdu. Sâde ilkokul okudu. Yoksulluk onu ğurbet illere düşürdü. Tutmadığı iş bırakmadı.Şiire çok küçük yaşta başladı. Şiirine çevresini, yaşadığı, karşılaştığı olayları koydu. Atışmalara katıldı. Başarılar sağladı. Şiirlerini kendine mahsus sitede yayınlamaktadır. Sitesinde yayınladığı şiirler iki cilt civârındadır.

ÂŞIK BAĞLARÎ (D.1940)
Asıl adı Kemal Karabulut. Göksun’un Karaömer köyünde doğdu.

ÂŞIK DEVÂÎ (D.1957)
Kahramanmaraş’ın Elbistan kazasının Sarıçiçek köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa Çıplak’tır. İlk okulu köyünde bitirdi. Çocuklukta saz şâirlerini dinleye dinleye çalmaya, söylemeye heveslendi. Azmetti. Çalmayı, söylemeyi, yazmayı belledi. Yoksulluktan başını kaldıramadı. Dışarıları gezdi. Yurt dışına gitti. Libya televizyonunda proğram yaptı. Kayseri âşıklar Bayramında ödül kazandı. Bir çok şölene katıldı, başarılar elde etti. Madalyalar kazandı. Şiirde çok güçlüdür. Edebiyat tarihinde yerini açmıştır. Kendine has bir saz çalışı ve söyleyişi vardır. Şiir kitabı; Gönül Pencerem (1992) adını taşır.

ÂŞIK GÜLFÂNİ (D.1962)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Ördek köyünde doğdu. Erken yaşta şiir yazmaya başladı. Geçim sıkıntısı çekti. Sazıyla sözüyle çalarak gurbetlerde rızık aradı. Şenliklere vs katıldı.

ÂŞIK HÜDÂÎ (D.1940-Ö.2002)
Göksun Ağoluk köyünde doğdu. Asıl adi Sabri Orak’tır. 9 yaşında babasını yitirdi. 10 yaşından itibaren irticâlen şiir söylemeye başladı. Usta şairler yanında kendini yetiştirdi. 20 yaşına kadar hayâtını Adana ve çevresinde geçirdi. Askerlik sonrası bir kültür şehri kabûl ettiği İstanbula yerleşti. Kendi dalında bir çok yarışmalara katıldı. Dereceler elde etti. Birincilikleri oldu. Çok güçlü bir halk şâiridir. Edebiyat tarihinde yerini açtı. Bekar yaşadı, bekar öldü. Bekarlığı şairliği şart kabûl etti. Hürriyet sağlar dedi. Üç şiir kitabı vardır: Gönül Diyarından Deyişler, Bütün Evren Semah döner, Yaralar Beni. Üzerine yapılmış inceleme; Zeyneb Başaran, Âşık Hüdâî.

ÂŞIK MAHRÛMÎ (D.1932-Ö.2006)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Berçenek’te doğdu. Asl adı Rahmi Kaya’dır. Dersim tarafından bu bölgeye gelmiş bir âilenin çocuğudur. Ancak ilkokul üçe kadar okur. Ana baba erken ölür. Sığır çobanı olur. Baba dede saz çalar söyler. O da arzûludur. Gördüğü bir rüyaya bağlı o da söylemeye başlar. Saz çalmayı beller. Başkalarının şiirini bırakır. Kendi şiirlerini çalar söyler. Ustalaşır. Âşık Mahzûni Şerif’in köylüsüdür. Her açıdan ustasıdır. Konserler verir proğramlar yapar. Toplumcu bir şâirdir. Dili sivridir. Çarpmaması lâzım gelen yerlere çarpar. Tevkif olur. İşinden edilir. Sıkıntı
çeker. Zar zor emekli olur. 2006 yılında vefât eder. Şâir şiirlerinin büyük çoğunluğunu kaybetmesine rağmen bir kısmı bugüne ulaşır. Arif Bilgin Mahrûmî üzerine şiirlerini de içine alan bir inceleme yayınlamıştır. “Âşık Mahrûmî”, Arif Bilgin, 2000.

ÂŞIK MECHULÎ (D.1946)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Kaşanlı köyünde doğdu. Asıl adı Hasan Öztürk’tür. Edebiyat tarihinde yerini açmıştır.

ÂŞIK MEHMET ÇOMRUK (D.1943)
Kahramanmaraş’ın Yeşilyöre kasabasında doğar. Saz çalmaz. İrticâlen şiir söyler. Yazdıklarını saklar. Çalışarak hayâtını kazanır.

ÂŞIK MELÛLİ (D.1892-Ö.1989)
Ozan. Afşin ilçesinin Kötüre köyünde doğdu. Asıl adı Karaca Erbil’dir. Varlıklı bir ailenin çocuğudur. 7-8 yaşlarında okuma yazma öğrendi. 10 yaşında Afşin’de aile dostu olan bir Ermeni’nin yanına gönderildi. Ermeni okulunda okudu. Arapça, Ermenice, matematik ve edebiyat dersleri aldı.
Halk edebiyatına ilgi duydu. Yöresindeki birçok âşığın yanı sıra kaynaklara geçmiş âşıkların da şiirlerini okuyarak kendini geliştirdi. Babası ile anlaşmazlığa düşünce eşi ile birlikte gurbete çıktı. Çeşitli yerleri dolaşıp değişik insanlarla tanıştı. Şiirlerinde insan sevgisinin yanı sıra politik taşlamalardan tasavvufa dek bir çok konuyu ele aldı. Melûli mahlasının yanı sıra Latife mahlasını da kullandı. Şiirleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı, birçok sanatçı tarafından bestelendi. 14 Kasım 1989’da vefat etti. Hayatı ve şiirleri torunu olan Latife Özpolat ve Hamdullah Erbil tarafından derlenerek “Melûli Divanı ve Aleviliğin, Tasavvufun, Bektaşiliğin Tarihçesi” adıyla 1992’de yayınlandı.

ÂŞIK MEŞĞÛLÎ (D.1948)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Höyüklü köyünde doğdu. İlkokulu Tanır’da okudu. Şiire erken başladı. Söyledi, çaldı. Yoksul kaldı, işçilik yaptı.

ÂŞIK MOLLA HASAN (D.1870-Ö.1930)
Kahramanmaraş’ın Orçan Araplar köyü Musalar obasında yaşadı. Şair ve hoca olarak tanındı. İmamlık ve malcılık yaptı. Hayâtı yoksulluk içinde geçti. 1930’da vefat etti.

ÂŞIK MUSTAFA
Antep’te doğdu. Bir ayaklanmada vefat etti.

AŞIK RIZAN CEVİZ (D.1938)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Bakraç köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu yerde bitirdi. PTT’de telefon tesisatçısı olarak çalıştı.

ÂŞIK SONER (D.1947)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Sevdilli köyünde doğdu. Genç yaşta saz çalmayı belledi. 18 yaşında aşık oldu. Sevdiğini alamadı. O gün bu gün çalar söyler.

ÂŞIK YENER (D.1928)
Afşin ilçesinin Tanır kasabasında doğdu. İlk okulu Tanır’da bitirdi. Tahsilinin gerisini Adana-Hârûniye, Ankara- Hasanoğlan köy enstitüsünde bitirdi. Sağlık memurluğu yaptı. Bir ara siyâsî sebeblerle tutuklandı. Berat etti. Görevine döndü. 1978’de emekli oldu. Şiire küçük yaşta başladı. Büyük yaşta da devam etti. Bir çok şiiri bestelendi. Meşhur oldu. Şiirlerine sosyal konularla berâber sevgi, ayrılık, yalnızlık gibi konuları girdirdi. Kendince aykırı bulduğu çarpıklıklarla mücâdele etti. Kitapları; Deyişler Demeti (1982), Şiirler Demeti (1992), Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana (1998), Binboğadan Marmaraya (2008).

ATÂÎ
Elbistanlıdır. Şiiri var.

BEYAZIT YURTSEVER (D.1910-Ö.1992)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Erçene köyünde doğdu. Babası küçük yaşta vefat etti. Amcasının yanında büyüdü. Şiire erken başladı. 1992’de vefat etti.

BÜNYÂMİN ÇEVİRİCİ (D.1959)
Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Maraş’ta yaptı. Mesleği kuyumcudur. Şiir yazar, sporu sever.

BÜNYÂMİN KÖKER (D.1964)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk okulu Afşin, orta okulu Elbistan’da okudu. buradan öte mobilyacılığa başladı.

CAFER KARAÇAY (D.1948)
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Karalar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Maraş’ta okudu. İlköğretmen okulu mezunudur. Öğretmenlik yaptı. Emekli oldu. Köyüne yerleşti. Şiir yazarak vakit geçirir.

CELAL ÇAÇAN (D.1955)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Yazı köyünde doğdu. Küçük yaşta çalmaya söylemeye ilgi duydu. Söyledi çaldı. Gün geldi çalmada söylemede olgunlaştı.

CEMAL UÇKAÇ (D.1942)
Göksun’da doğdu. Beş şiiri var.

COŞKUN ÇOKYİĞİT (D.1959)
Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Muhtelif gazete ve dergilerde şiir ve yazılar yazdı. “Gitmesen Olmaz mı?” 1996) adlı bir şiir kitabı vardır.

CUMA ŞAHİN (D.1934)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Alemdar köyünde doğdu. Hayatı yoksulluk içinde geçti. Yoksulluk ve hastalık onu şiire yöneltti.

ÇATAN YÜREK HALİL AĞA
Elbistanlı. XVIII. Yüzyıl şairi.

DERDİÇOK (D.1874-Ö.1937)
Aslen Elbistan’lıdır. Fakat ömrünün çoğunu Afşin’de geçirmiş. Afşin’de ölmüştür. Babası imamdır. Kendi de imamlık yapmıştır. Çok sayıda evlilik yapmıştır. Çok güçlü bir halk şâiridir. Edebiyat târihine adını yazdırmıştır. Şiirleri fevkalâde mükemmeldir. Bölgesel ağız hâkimdir. Şiirleri derlenerek kitap halinde birkaç defa basılmıştır.

DOĞAN SOYDAN (D.1946)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Afşin’de okudu. Kahramanmaraş Öğretmen Okulunu bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Bilâhere İzmir Buca Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe bölümünden mezun oldu. Sınıf öğretmenliğinden edebiyat öğretmenliğine geçti. Eserleri; Delikli Kuruş (1988), Dünyam İğne Ucu (1993), Paşa Geliyor Paşa’dır.

DURDU KISAKOL
Afşinli. Bir şiiri var.

DURDU MEHMET YOKSUL (D.1923)
Maraş’ta dünyaya geldi. Baba adı Mustafa’dır. Gördüğü bir rüyâya bağlı olarak şiire başlar. Hocasının vasiyetini tutarak şiire bir mücâdele yolu olarak devam eder. Toplumda gördüğü yanlışlarla uğraşır. Tahsil yapamaz. Orman idaresinde ve Maraş belediyesinde çalışır. Şairliği sebebiyle sıkıntılar yaşar, emekli olur. Halk şiirinin Maraş’ta çok iyi bir temsilcisidir. Velûd bir şâirdir. Bir şâir için çok denecek kadar şiirleri vardır. Bir çoğu mahalli gazetelerde yayınlanmakla beraber ilk şiir kitabı 2008 yılında yayınlanmıştır. Şiirleri toplumda gördüğü her yanlışa olduğu gibi
aynı zamanda her halk şairi gibi gördüğü, bağlandığı güzeller üstünedir.

DURDU TÜRKKAHRAMAN
Şair hakkında bilgi yoktur.

ELBENDİ
Bir parça şiiri var.

ELİF ÇOMRUK (D.1916)
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre kasabasında doğdu. Bölgenin adını duyuran ilk kadın şairdir. Hatın tip bir kadındır.

ERGÜN KÜÇÜK (D.1972)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Topaktaş köyünde doğdu. İlk ve orta tahsil yaptı. Şiire küçük yaşta başladı. Öğretmendir.

FEHMÎ
Bir şiiri var.

FERÂHÎ (D.1922-Ö.1950)
Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde dünyâya geldi. Asıl adı Mehmet Sağ’dır. Eşraf bir ailenin çocuğudur. Babası erken öldü. Ondan kendisine bir servet kaldı. İlk okulu Elbistan’da, liseyi Antep’te bitirdi. Ankara Hukuk Fakültesine kaydoldu. Fakat burada okurken hasta oldu. Bir taraftan hastalığı ile uğraştı. Bir taraftan da zor güç okulunu bitirdi. Stajını yaptı. Avukat oldu. Nişanlı idi. Konuşacak kadar Arapça, Farsça bilirdi. Şiire erken başladı. Çok erken dönemde de mükemmelliği yakaladı. Şiirlerinde ölüm, ilâhi aşk, tasavvuf neşesi vardı. Hastalığına yenik düştü. 1950 yılında vefat etti. Ölümünden önce manzum “Hikâye-i Velâdet-i Rasûl” (1949) adlı kitabını yayınladı. Hazreti Peygambere olan sevgisini dile getirdi. Ölümünden sonra üzerine yapılan bir incelemede bu mevlüt ve basılmamış diğer şiirleri toplandı, basıldı. “Ferâhî, Mehmet Ferâhî Sağ, Nafiz Yıldırım (2006) Elbistan.

FERMÂNÎ
XIX. yüzyıl şairi. Bir şiiri var.

FİKRİ AVŞAR (D.1959)
Göksun ilçesi Kanlıkavak köyünde doğdu. Kayseri Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Öğretmenliğe başladı. Şiirlerini “Yaşama Dair” adlı kitapta topladı.

FİLARİM
Bir şiiri mevcut.

GÜLKIZ BACI (GÜVEN)
Elbistanlı.

GÜLŞENÎ
Bir parça şiiri var.

GÜNDEŞLİOĞLU
Asıl adı Mehmet. XVII. Asır şairi. Bir şiiri var.

HACI AY (D.1913)
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinin Yayla Kürtül köyünde doğdu. Amâdır. Evlenir. Boşanır. Bir daha evlenmez. Saz çalmaz. Meczubtur. 

HACI HASAN UĞUR (D.1928)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Ambarcık köyünde doğar. İlkokulu Elbistan, orta okulu Malatya’da okur. Gençliğinde köyünde bir güzele vurulur. O güzel yüreğini yerinden oynatır, depreştirir, duyguya boğar. Şiire başlatır. Çok erken yaşta çok mükemmel denecek şiirler yazar. O güzel kısmetinin dışına çıkmaz. Fakat o şiire devam eder. Şiirinde Allah ma’neviyat, toplumun dertleri vardır. Katıldığı bir şiir yarışmasında Türkiye birinciliği elde etmiştir. Köyünde çiftçilik yapar. Köyünde yaşar. Üç şiir kitabı vardır; Bir Sevda Saçtım Söğütlü’den (1995), Şar Dağından Bad-ı Sabâ (2001) ve Kervanda Zaman (2005).

HACI ÖZER DOĞUÇ (D.1929-Ö.1982)
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazdı. İlk ve ortaokulu Elbistan’da liseyi Ankara’da bitirdi. Yüksek okulu yarıda bıraktı. Hem memûriyet hem ticâret yaptı. Musîkîşinastı. Beste yapardı. Aruzla yazdığı 22 şarkıyı Hepsi Hayal Hepsi Hakîkat (1961) adıyla yayınladı. 1982 yılında vefat etti.

HACI ZÜLKADİROĞLU (D.1902-Ö.1958)
Kahramanmaraş’ta doğdu. İyi bir halk şâiridir. Asıl adı Hacı Mehmet’tir. Ali Rıfat Efendi’nin oğludur. 1958 yılında vefât etmiştir. Mahallî gazetelerde şiirlerini yayınladı. “Maraş Kahramanlığının Târihî Destanı” (1954) adlı bir eseri vardır.

HAFIZ ATAÇ (HOZALOĞLU) (D.1935)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. 4. sınıfa kadar ilkokul okudu. Mesleğe yöneldi. Hak aşığıdır. İşçi emeklisi olarak hayatını sürdürmektedir.

HAFIZ KIZ
Maraşlı, A’ma. Şiirleri var.

HAKÎRÎ
Elbistan’ın Maraba köyünden. Bir parça şiiri var.

HAMİT ÇİÇEK (D.1940)
Kahramanmaraş’ın Elbistan kazâsının Geçit köyünde doğdu. İlk ve orta okulu köyünde bitirdi. PTT memuru oldu. Azmetti sonra yüksek tahsile kadar hepsini dışardan bitirdi. Şiirleri genelde kahramanlık üstünedir.

HAMİD ÖZCAN (D.1949)
Elbistan Ekinözü’nde doğdu. Kuran Kursu tahsili yaptı. İmamlık yaptı. Ticaretle uğraştı. Sevgi Yağmuru adlı bir şiir kitabı vardır.

HANİFİ GÖÇER
Malatya’nın Dârende ilçesine bağlı Yenice köyünde doğdu. İlk okulu Elbistan’da bitirdi. Liseyi Elbistan’da okudu. Matbaacılık, yayıncılık yaptı. Bir ara İstanbula taşındı aynı işi götürdü. Döndü. Elbistan’da Şardağ ğazetesini çıkardı. Sevenlerin Suçu (1980) ve Çölde Kaybolan Irmak adlı iki şiir kitabı yayınladı.

HANİFİ KARA (D.1945)
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Alemdar köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu yerde, ortaokulu Elbistan’da, öğretmen okulunu Gaziantep’te okudu. İlkokul öğretmeni oldu.

HANİFİ SARIYILDIZ (D.1931-Ö.2008)
Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta tahsilini memleketinde yaptı. Ziraat Fakültesini bitirdi. Bu sıfatla bir çok yerde görev yaptı. İdâreci oldu. Memleketinde köy hizmetleri il müdürlüğü görevini yaparken emekli oldu. Şiirlerinde Dostozan mahlasını kullandı. Şiirlerini Maraşca ve Kar adlı kitapta topladı.

HARUN SEVİNÇLER (D.1947)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Antep'te yaptı. Öğretmen okulu okudu. buradan öte muhtelif yerlerde öğretmenlik, idârecilik yaptı. Gazete ve dergilerde şiirlerini yayınladı.

HASAN KISA (D.1944)
Kahramanmaraş merkez Hartlap köyünde doğdu. İlk okul okudu. Tuzsuz Hoca vs'den dînî eğitim aldı. Millî ma'nevî değerlere bağlı şiirler yazdı. Emeklidir. Köyünde ikâmet etmektedir.

HASAN TAT (D.1954)
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini burada yaptı. Lise bitirdi. T.K.İ. de çalıştı.
"Şiirler" (1977), "Gün Kara Güneş Kara" (1984) adlı iki şiir kitabı vardır.

HASAN YURTSEVER (D.1920-Ö.2007)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Erçene köyünde doğdu. Şiire genç yaşta başladı. Hiç evlenmedi. 2007'de vefat etti.

HATİCE BİNBOĞA (KADERİKARA) (D.1887)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Marabuz köyünde yaşar. Hiç öğrenim görmemiştir. Okuma yazması yoktur.

HAYATİ VASFİ TAŞYÜREK (D.1931-Ö.1990)
Afşin ilçesine bağlı Tanır bucağında doğdu. Ortaokulu bitirecek kadar okudu.Memûriyetten emekli oldu. Şâirliği âiledendir. Zîra anası, dayısı şâirdir. Bir ara belediye başkanlığı da yapmıştır. 1990 yılında vefat etmiştir. Millî değerlerin çok ağır bastığı şiirler yazmıştır. Döneminde millî cephenin öncülerindendir. Şöhreti bütün bir Türkiye'ye yayılmıştır. Edebiyat tarihinde yerini açmıştır. Şiir kitaplarının bazıları şunlardır; Kalbimdeki Arzu, Dile Gelen Anadolu, Ülkü Tomurcukları, Ebesinin Oğlu vs.

HAYREDDİN ÖNDER (D.1967)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Taşoluk köyünde doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Maraş'ta yaptı. İkâmet ettiği yer Taşoluk kasabasıdır. İlk şiir kitabı Onuncu Köy'dür. Çok iyi bir halk şâiridir.

HEZÂRİ
19. yüzyılda yaşamıştır. Şiirde çok güçlüdür. Türk halk edebiyatı târihine ismini yazdırmıştır. Şiirleri bütün Anadolu da tutunmuştur. Ancak çok az şiiri bu güne kadar gelmiştir.

HİLMİ ŞAHBALLI (D.1953)
Türkoğlu ilçesinin Sarılar köyünde doğdu. Hayati Vasfı Taşyürek'ten etkilendi. Onun yoluna girdi. Onun gibi hamâsî, millî duygular ağırlıklı şiirler yazdı. Uzun yıllar Almanya'da kaldı. Müzik eğitimi aldı. Yazdıklarından besteler yaptı. Sazı ile süsledi. Kendi söyledi. Başkaları icrâ etti. Çok sayıda plak, kaset yaptı. Çok velüd bir şâir, çok yönlü bir insandır. Televizyon proğramları da yapmıştır.

HÜSEYİN BEŞTEPE (HÜSEYÎNÎ) (D.1940)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Karahöyük köyünde doğdu. İlkokul mezunudur. Devlet memurluğundan emeklidir.

İMİRZE
Bir şiiri var.

İRFÂNÎ
Bir şiiri var.

İSMAİL BALTACI (D.1959)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek köyünde dünyaya geldi. Hayatı iş uğruna gurbetlerde geçti. Küçük yaştan beri saz çalıp, şiir okuyup şiir yazmaktadır.

İSMÂİL İPEK (D.1942)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Örenli köyünde doğdu. Aşıklık geleneğine erken yaşta girdi. Şiir yazdı. Tiyatrolarda rol aldı. Kaset vs çıkardı. Türkü düzdü.

İSMAİL KIRAÇ (D.1947)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kanlıkavak köyünde doğdu. Babasının bir kazâ neticesi kolunun kırılması sebebiyle okuyamadı. İlkokulu yarıda bıraktı.

İSMÂİLÎ
Bir şiiri var.

IZGINOĞLU
Şair hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

KALENDER EREN (D.1942)
Kahramanmaraş'ın Elbistan kazasının Köseyahya köyünde doğdu. İlk okul okudu. Köye gelen şairlerin etkisiyle şiire yöneldi. Annesi de şairliğinde etkili oldu. Geçimini çiftçilikle sağlamaktadır.

KÂMİL BOZKURT (D.1912-Ö.1982)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Daha beş yaşındayken babası öldü. İlk okul sonrası hemen hayata atıldı. Daha onaltı yaşındayken şiire başladı. Şiirlerini deftere değil de siğara kağıtlarına yazdı. Şilte içinde biriktirdi. Bir kısmını Bozkurt'un Sesi ve Şiirleri (1950) adıyla topladı.
1982 yılında vefat etti.

KANDEMİR KOÇ (D.1952)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Hacıömerli köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. Liseyi Göksun'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Öğretmen olarak görev aldı. "Arayış" (1993) adlı bir şiir kitabı vardır.

KARA YUSUF (D.1903)
Kahramanmaraş'ın Orçan Araplar köyü Karuşağı obasında doğar. Burda yaşar. Çiftçilik, işçilik yapar.

KARAOZAN (D.1947)
Kahramanmaraş'ta doğdu. Asıl adı Eshabil Karademir'dir. Çalmaya, yazmaya küçük yaşta başladı. Muhafazakâr milliyetçi kesimden etkilendi. Alanında Vasfı Taşyürek, Timurhan Zevrakî'den istifade etti. Yarışmalara katıldı. Ödüller aldı. Âşıklık geleneğinin dışına çıkmadı. Çeşitli ğazete ve dergilerde her konuda yazdı. Yazdıklarını yayınladı.

KÖR GEBENLİ
İki şiiri var.

KUL HÂMİT (D.1916-Ö.1978)
Afşin ilçesinin Alemdar köyünde doğdu. Baba adı Bekir, ana adı Mihriban'dır. 11 yaşında iken şiire başla-mıştır. Ömrünü imamlık, çiftçilik vs yaparak tamamlamış-tır. Sağlığında "Umut Çiçekleri" adlı şiir kitabını bastırmıştır. Çok güçlü bir halk şâiridir. Bu toprakların Yunus Emre'si odur.

(KUL) HASAN GÖREN (D.1933)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Emir İlyas köyünde doğdu. İlkokulu okudu. Sazı ile çaldı, diliyle söyledi. Gazete ve dergilerde şiirlerini yayınladı."Aşık Kul Hasan" (1963) adlı bir şiir kitabı vardır.

LATİF ARSLAN
Üç şiiri var.

M. TEVFİK KANADIKIRIK (D.1911-Ö.1981)
Maraş'ta dünyaya geldi. Bir miktar medrese eğitimi aldı. 12 yaşında iken babası vefat etti. Terziliğe gitti. Tasavvufî hayata eğilim içine girdi. Nakşî şeyhi Abid Efendiye bağlandı. Bu yolda mesâfe aldı. Bütün malını mülkünü sattı. Ka'beye gitmek istedi. Olmadı. Fahrî müezzin oldu. Kadrolu imam oldu. 1981'de vefat etti. Şiire küçük yaşta başladı. Din duygusu ağırlık gösteren şiirler yazdı.

MÂHİR
Bir şiiri var.

MAHMUT SEYDİHANOĞLU (D.1912-Ö.1973)
Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Hatice. Dînî motifli bir halk şâiri. Vefatı 1973.

MAHSÛSE HANIM (D.1865-Ö.1925)
Maraş'ta doğdu. Bayazıdoğlu Abdullah Beyin kızıdır. Genç yaşta dul kaldı. 1925 yılında vefat etti.

MAHZÛNÎ ŞERİF (D.1943-Ö.2002)
Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünde doğdu. Asıl adı Şerif Cırık'tır. Başlangıçta Karacaoğlan çizgisinde yazdı. Sonra toplumcu çizgiye geçti. Sıkıntılar yaşadı. Muhîtinde şairlerden etkilendi. Hem çaldı hem söyledi hem besteledi. Bant, plak yaptı. Politik taşlamalarla şöhret oldu. Uğraştığı her alanda kendini kabûl ettirdi. Topluma mâl oldu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. 2002'de vefat etti. Üzerine çalışmalar yapıldı. Şiirlerinin bir kısmı Dolunaya Tül Düştü (1995) adlı kitapta toplandı.

MECHÛLÎ (D.1946)
Afşin'in Keşanlı köyünde doğdu. Asıl adı Hasan Öztürk'tür. Fakir bir aile çocuğudur. İşçilik, bir süre memurluk yapmıştır. Geçimi sazının üstündendir. İfadesine göre Mevlanâ âşığıdır. Şiirde Mechûlî mahlası kullanır. Âşıklar bayramlarına, şölenlerine katılmıştır. Diri Gezen Ölü adlı bir şiir kitabı vardır. İyi bir halk şâiridir. Edebiyat tarihinde yerini aç-mıştır.

MEHMET ADİL ALCIOĞLU (D.1933)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Değirmendere kasabasında doğdu. İlkokulu köyünde okudu. 17 yaşından itibaren memleketinden ayrıldı. Yurt içinde çalıştı. Yurt dışına çıktı. On yılı yurt dışında çalışarak geçti. Döndü ticaretle vakit geçirdi. Emekli oldu. Okumayı çok sever. "Tarihte Alcı-Tecirli Beğdili-İlbeyli-Elbeyli Türkmenleri Soykimlikleri" (2006) ve "Değirmendere Kasabası Tarihi" (2009) adlı kitabları var.

MEHMET AKSU (D.1962)
Kahramanmaraş'a bağlı Dereli köyünde doğdu. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştı. Şiirlerini, yazılarını çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. "Sevdamın Yurdu", "Başka Dağlar Var", "Gönüllerin Budak Gülleri" adlı şiir kitapları var.

MEHMET ALTUN
Bahçe'den Türkoğlu'na yerleşmiş. Şiirleri var.

MEHMET AYAR (BAZO) (D.1942-Ö.2008
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Kanlıkavak köyünde doğdu. Fakir bir aile çocuğu olarak büyüdü. İlkokulu yedi yılda zor bitirdi. Çok erken evlendi. Kağnı ustalığı yaptı. Marangozluk icrâ etti. Hayatının başından sonuna şiirle uğraştı. Usta bir şâirdir. 2008'de vefat etti.

MEHMET BUDAK (OZAN) (D.1957)
Kahramanmaraş ili Şahinkayası kasabasında doğdu. İlk, orta ve liseyi Kahramanmaraş'ta okudu. 1973'de sol elini kaybetti. 1974'de devlet dairesine girdi. 1990'da ma'lülen emekli oldu. "Bizim Kavgamız" (2006) adlı bir şiir kitabı vardır.

MEHMET DELİGÖNÜL (D.1923)
Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş ve Adana'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Muhtelif vilayetlerde idârecilik, müfettişlik gibi görevlerde bulundu. Şiirlerini "Yalnız" (1945) adlı eserde topladı.

MEHMET DOĞAN (D.1949)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güblüce köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elbistan'da yaptı. A.Ü. Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Devlette, dersânelerde edebiyât öğretmenliği yaptı. Radyo ve televizyonda görev aldı. Gazetelerde çalıştı.

MEHMET GÖÇER (D.1933)
Dârende'nin Yenice köyünde doğdu. 1950'den iti- bâren Elbistan'a yerleşti. Elbistan'da gazetecilik yaptı. En iyi Elbistan'lıdan daha Elbistanlıdır. Şiiri gençlik yıllarında yazmıştı. Üçyüzün üzerinde şiiri vardır. Hâlen Elbistanda gazetecilik yapmaktadır. "İlkbaharda Yeryüzü" (1964) adlı bir halk şiiri kitabı vardır.

MEHMET GÖZÜKARA (D.1962)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Eldelek köyünde doğdu. İlk omulu köyünde, orta okulu Adana'da okudu. Teknik okulu Kahramanmaraş'ta bitirdi. Afşin-Elbistan Termik Santraline teknisyen olarak girdi. Muhtelif ğazete ve dergilerde şiirlerini yayınladı. Girdiği şiir yarışmalarında dereceler aldı. Üç şiir kitabı yayınlandı. Söz Alev Aldı (2002) Elbistan, Söz Beledim Beşiğe (2003) Elbistan, Boyun Büktüm Güle Doğru (2007) Elbistan.

MEHMET GÜNAL (KUL MEHMET) (D.1920)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Kul Mehmet mahlasıyla yazdı. Eğitimi ilkokuldan ibârettir.

MEHMET GÜNEŞ (D.1956)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Tabibtir. Muhtelif dergilerde şiirlerini yayınlar. "Gün Akşama Yansımadan" (şiir), "Ufuk Çizgisi", "Hac ve Düâ" (mensûr risâle) adlı kitapları vardır.

MEHMET KİPER (D.1911-Ö.1965)
Kahramanmaraş'ta doğdu. Tahsil yapamadı. Coşkun bir karaktere sahipti. Küçük yaşta saz çalmayı öğrendi. İrticâlen şiir söyleyecek kadar güçlü şâirdi. Babası da şâir olan şâir Sadi Yâver Ataman korozunda cura çaldı. Aşıklar şölenlerine katıldı. Madalyalar kazandı. Şiirlerinde Yanık mahlasını kullandı. İstanbul'da 1965'de vefat etti.

MEHMET KONAK (HAFIZ RAHMİ)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Arıstıl köyünde doğdu. Yedi yaşında gözü görmez oldu. Medreseye gitti. Hâfız oldu. Ömrü yoksullukla geçti. İçi güzel bir insan olarak yaşadı.

MEHMET SAİT KIRMACI (Ö.1941)
Maraş merkeze bağlı Çakmaklı köyünde dünyaya geldi. Ana tarafı Maraş merkezde mukîm Kırmacızadelerden. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Maraş milli mücadelesine katılmıştır. Öğretmen olarak görev almış, idarecilik ve bölge başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Şiirleri mahalli gazete ve dergilerde yayınlanmış ve bir defterde toplanmıştır. Vefatından sonra bu defter kaybolmuştur.

MEHMET YÜCE (D.1945)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Elbistan'da yaptı. Öğretmen okulu farkını verdi. Öğretmenlik yaptı. Zirâî Donatım Kurumu'nda çalıştı. Nihâyetinde kitapcılığa döndü.

MELİK GAZİ (D.1926)
Afşin ilçesi Yazıbilen köyünden.

MERCÎ BABA
Elbistanlı. Bir şiiri var.

MESUT TÜRKKAHRAMAN (D.1957)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Erçene köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Kahramanmaraş İmam- Hatip lisesini bitirdi. Afşin Vergi dâiresinde şoförlüğe başladı.

MEVCİ BABA
Elbistanlı. Bir şiiri var.

MEVLÜT SOYDAN (D.1917)
Kahramanmaraş'ın Afşın kazasında doğdu. İlk mektep okudu. Tahsilini devam ettiremedi. Marangozluğa yöneldi. Şiire askerliği esnâsında başladı. Askerlik sonrası Afşinde Toprak Mahsulleri Ofisinde vergi memuru oldu. Kurum değiştirdi. Netice emekli oldu. Şiirlerini; Dile Gelen Duygular adlı kitapta topladı.

MOLLA HASAN
Orçan köyünde imamlık yaptığı bilinmektedir.

MUHAMMET KÂMİL AĞDAŞ (BAHÇECİ HOCA) (D.1909-Ö.1966)
Kahramanmaraş'ta doğdu. Aslen Elbistanlı bir ai-lenin çocuğudur. Babası bahçeci olduğu için kendi de Bahçeci lakabı ile anılmıştır. Hoca önce çeşitli sanatlarla uğraşır. Babayiğittir. Kabadayıdır. Sonra hocalığa heveslenir. Hakkı hocadan okur. Hafız olur. Hocasından ciltcilik beller. Arapça okur. İyi bir hoca olur. Hocalığa başlar. Evinde hem çocuk okutur hem sanat icrâ eder. Eğitim sistemi temâmen klasiğin dışında-dır. Yazı öğretilir. Matematik belletilir. Güreş tutulur. Pa-zar günleri musîkî meclisleri kurulur. Belli bir zaman sonra sisteme küser. Evine kapanır. Ölünceye kadar çıkmaz. Hocalığı tek parti döneminde başlar. Çok zulüm görür. Hakâretlere uğrar. Öğretmekten, hafız yetiştirmek-ten vazgeçmez. Mücâdelesini yılmadan devam ettirir. Târihe geçecek kadar kabiliyet dolu bir insandır. Cerbezelidir. Delidoludur. Fevkalâde güçlüdür. Aklının yetmediği sanat zor çıkar. Elinin emeğini yer. Musîkîşinastır. Şâirdir. Sözünü doğru yanlış esirgemez. Döğüş, dövme diye gözü düşer. Çok iyi bir halk şâiridir. Öğreteceğini şiire döker öğretir. Maraş'ta tekten söylenen bir kısım ilâhiler onun-dur. Şiirlerini önce soyundan biri olan Ömer Kaya "Bahçeci Hoca" (1999) adlı bir kitapta toplamıştır. Daha sonra da Yaşar Alparslan ve Serdar Yakar tarafından der-lenip tashih edilerek "Muhammet Kamil Ağdaş (Bahçeci Hoca) Hayâtı ve Şiirleri" (2009) adıyla kitaplaştırıldı.

MUHSİN ÖZALP
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çiçek köyünde doğdu. Düziçi Öğretmen Okulunu bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Ayrıldı. Sendikacılık yaptı.

MÛSÂ DOĞANAY (D.1927)
Kahramanmaraş'ın Elbistan kazasında doğdu. Mektep medrese bitirmedi. Çiftçilik, müteahhitlik vs bir nice iş yaptı. İyi bir halk şâiridir. Bir çok şiiri mahalli ba-sında yayınlanmıştır.

MUSTAFA AÇIKGÖZ (D.1920-Ö.1982)
Kahramanmaraş'ın Yeşilyöre beldesi taraflarında doğar. İşçilik yaparak geçimini sağlar. Şiirlerinde Deli Boran mahlasını kullanan şair, 1982'de vefat eder.

MUSTAFA BOZKURT (D.1948)
Birkaç parça şiiri var.

MUSTAFA TÜRK (D.1954)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Balı-kesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde çalışmalarını yayınladı. "Kelebekler Özgür Kalsın", "Üç Gül Düştü Gön-lümüzden" adlı şiir kitapları vardır.

MUSTAFA UĞUR
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk okulu bitirdi. Şiirde Uğur mahlasını kullandı. Tabelacılıkla uğraşır. Şiirlerini "Âlemin Âlemi" adlı kitapta topladı.

MUSTAFA ZÜLKADİROĞLU (D.1927-Ö.1994)
Maraş'ta doğdu. Dulkadir Beyliğini kuran âilenin çocuklarındandır. Askerlik öncesi sanata gider. Askerlik sonrası belediyeye girer. Burada çalışır. Buradan emekli olur. 1994 yılında hayata gözlerini yumar. Şâir sağlığında küçük risâlecikler şeklinde üç şiir kitabı yayınlar. Maraş ve Dolayları, Asker Mektubu, Bomboş. 2008 yılında bu üç şiir kitabı Ukde Yayınevi tarafından tek kitap olarak yeniden basılır. Zülkadiroğlu ğayet mücâdeleci bir şâirdir. İyi bir hatiptir. Şiirlerinde içtimâi konular daha çok ağırlıklıdır. Pek azı da güzeller üstünedir. Ancak Zülkadiroğlu halk şiirinde çok güçlü bir i-simdir. Şiirlerinde neredeyse boşluk yoktur.

NAKŞÎ
Şair hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

NAZMİ TATAR (D.1945)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek kasaba-sında doğdu. İlkokulu doğduğu yerde, ortaokulu Elbis-tan'da, liseyi Gaziantep Lisesinde bitirdi. Ziraat bankasın-da görev aldı. Her kademesinde görev yaptı. Şiire erken başladı. Kul Fakir ve Tataroğlu mahla-sını kullandı.

NİYAZİ
Yenicekale kasabası Çınarpınar köyü Karbasan o-basından. Şâzî ve Şirâzi'nin ailesinden. Doğum ve ölüm tarihi belli değil. Hayatı ile ilgili olarak bilinen tek şey şair Yemen'e gitmiş ve Çanakkale harbine katılmış. Şiirlerini bize aynı aileden olan Alaaddin Şan Be-yefendi temin etti.

NÛRETTİN ERTEKİN (D.1940)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Öğret-menlik yaptı. Öğretmenlikten emekli oldu. Çocuklara yönelik yazmış olduğu şiirlerini "Fidan" adlı eserinde topladı.

NÛRİ CEVİZ (D.1962)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre kasabasında doğdu. İlkokulu doğduğu yerde okudu. Maraş İmam-Hatip lisesini bitirdi. Muhtelif yerlerde imamlık yaptı. Sonradan Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdi. İrticâlen şiir okuyabilecek kadar güçlü şâirdir.

NÛRİ ORÇAN (D.1943)
Türkoğlu'na bağlı Beyoğlu kasabası Karalar kö-yünde doğdu. Kendi köyünde ilkokulu okudu. Kahraman-maraş Lisesini bitirdi. İlkokul öğretmenliği yaptı. Emekli oldu.

NÛRİ SİYÂMİ DEMİR (D.1935)
Kahramanmaraş'ın Afşin kazasında doğdu. Orta tahsilini Göksun, lise tahsilini Kahramanmaraş'ta yaptı. Yüksek tahsilden sonra öğretmenlik yaptı. Emekliye ayrıl-dı. Şiire küçük yaşta başladı. Yerel ğazete ve dergiler-de şiirlerini yayınladı. Çok iyi bir halk şâiridir. Aşkıma Dair adlı bir şiir kitabı vardır.

OSMAN ADİL UYLUKÇU (D.1929-Ö.2002)
Kahramanmaraş'ta doğdu. Baba adı Hafız Mehmet Efendi. Maraşın en eski ailelerinden. Ailecek dindarlar. Din ğayreti içinde olanlar. Saza erken başlar. Başkalarının şiirini okur. Kendi şiire, Allah kalbini açar sonradan başlar. Toplumda gördü-ğü aksaklıkları yazar. Kalbine aksedeni kağıda döker. 2002 yılında rahmet-i Rahmana kavuşur. Şiir kita-bının adı; Dost Bahçesi (1984)'dir.

OSMAN DAĞLI (D.1936)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Arıtaş kasaba-sında doğdu. Erken yaşta şiire başladı.

OSMAN KONAK (D.1929)
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Arıstıl köyünde doğdu. Ömrü çobanlıkla geçti. Yoksullukla mücadele etti. Rûhunu depreştiren en büyük şey bunlar oldu.

ÖKSÜZ OZAN (D.1959)
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Yeşilyurt kö-yünde doğdu. Daha lise yıllarındayken saz çalmaya, şiir yazmaya başladı. Çeşitli ğazetelerde her çeşit yazı yazdı. Yurt dışına çıktı. Oralarda da çaldı, söyledi. Mesleğini icrâ etti. Türkiye'ye döndü. Köy Hizmetleri'ne girdi. Kahramanmaraş Ozanlar Derneği başkanıdır. Ekipleriyle berâber yerel televizyonlarda proğram yapmaktadır. Yazmakta, çalmakta, söylemektedir. İyi bir halk şâiridir.

ÖMER ARSLAN (D.1970)
Kahramanmaraş'ın Afşın kazasının Çobanbeyli köyünde doğdu. İlk ve orta okulu kasabasında bitirdi. İ-mam Hatip mezûnudur. Tılsımlı Gözler adlı bir şiir kitabı vardır.

ÖMER BAYAZIT
Şair hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

PEHLÜL ALİ (D.1884-Ö.1957)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Izgın köyün de doğar. 9-10 yaşlarında şiire başlar. Medreseye gider. Tah-silini yarıda bırakır. 40 yıl imamlık yapar. 1957 yılında ölür.

PERVANE
Bir şiiri var.

RAHİME ÇİÇEKLİ
Şair hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

RECEP TERZİ (D.1948)
Kahramanmaraş'ın Afşin kazası Altunelma köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Afşin'de, Ticaret Lisesini Kahramanmaraş'ta bitirdi. Güreş tuttu. Başarı elde etti. Hayâtını çok zor şartlarda götürdü. Ankara M.T.A.'ya girdi. Buradan emekli oldu. Şiirlerini M. Garib imzâsıyla Garibnâme (1986) adlı bir kitapta topladı.

SABRİ AYTEMİZ (D.1933)
Maraşta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ma- raş'ta tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Bir- liği'nde raportör olarak çalıştı. Şiirlerini hece vezninin yanı sıra serbest ve aruz tarzında da yazdı.

SAİT ÇOLAKOĞLU (D.1945)
Elbistan'da doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Elbistan da yaptı. Maraş Öğretmen Okulunu bitirdi. Öğretmenlikte bir miktar gezdi. Memleketine döndü. Uzun yıllardır memleketinde görev yapmaktadır.

SAİT
Az bir şiiri var. Emirmahmutoğullarından.

SELÂMÎ MENGİLLİOĞLU (D.1957)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Kılılı belde-sinde doğdu. İlk okulu doğduğu yerde bitirdi. Önce köy şartlarında çobanlık vs gibi işler tuttu. Sonra memur oldu. Şiire aile içi yaşanan bir sıkıntı ile başladı. Saz çalmayı, saz yapmayı belledi. Tuttuğu işi tamamladı. Şiir-de Selâmî mahlasını kullandı. Mahalli gazetelerde yazdı. Yarışmalara katıldı. Şiire geç başlamakla beraber güçlü-dür. Edebiyat tarihinde yerini açmıştır. İki şiir kitabı çı-kardı; Rüzgar, Şecaat.

SEYİT AHMET KUTUZMAN (D.1946-Ö.1999)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Ba-basının işi sebebiyle ilk okulu İskenderun, orta okulu El-bistan, liseyi Malatya'da bitirdi. Yüksek tahsilini rahatsız-lığı sebebiyle yarıda bıraktı. Askerliğini yaptı. Serbest çalıştı. Afşin-Elbistan Linyit İşletmelerine girdi. Buradan emekli oldu. Bir yıl sonra 1999'da vefat etti. Şiirlerini dostu Arif Bilgin topladı. Üzerine ince-lemeler ilâve etti. Yayınladı.

SEYYİD OSMAN
Göksunlu. Bir parça şiiri var.

SIRRÎ
Bir kıta şiiri var.

SÜLEYMAN BULUT (GARİP) (D.1935)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Büyükyapalak köyünde doğdu. Genç yaşta şiire başladı. Garib mahlasıyla yazdı. Çiftçilik yapar. Rahat irticâlen söyler.

SÜREYYA
Bir kıta şiiri var.

ŞAZÎ
Şirâzî ile kardeştir. XIX. Yüzyılda yaşamıştır. Bu güne ulaşmış şiirleri vardır.

ŞEVKİ
Bir kıta şiiri var.

ŞIH ATÂÎ
Elbistanlı.

ŞÎRAZÎ
19. yüzyılın güçlü halk şâirlerindendir. Maraşa bağlı bir köyde doğmuş, yaşamıştır. Hezârî ile çağdaştır. Az bir şiiri günümüze ulaşmıştır.

ŞİRVANLI
Bir kıta şiiri var.

TANIRLI ŞEREFOĞLU OSMAN AĞA
Bir şiiri var.

TURÂBÎ
Kahramanmaraş'ın Çiğli köyünde doğdu. Avamuşağı aşiretine mensuptur. Küçük yaşta şiir ve saza başlamıştır.

ULVİ EREN (D.1931)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk okul okudu. Babasıyla berâber çalışmaya başladı. Şiir ha-yâtına 1948 yılında girdi. 1963 yılı itibâriyle Elbistan Pos-tası adıyla bir gazete çıkardı. Gazeteciliğe devam eden şâir Kadirli de yaşamaktadır. Emeklidir.

VECDÎ (Ö.1901)
XIX. yüzyıl şairi. Elbistanlı. Medrese eğitimi alır.

VİCDÂNÎ (D.1941)
Afşin ilçesinin Hatçepınarı köyünden.

VİRÂNÎ (D.1831-Ö.1911)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Izgın köyün-de doğar. Tasavvufî karakter şiir yazar. Birkaç parça şiiri bugüne ulaşmıştır. 1911'de vefat eder.

YAŞAR ALPARSLAN (D.1947)
1947 yılında Maraş'ta doğdu. Küçük yaşta hâfız oldu. Arapça okudu. İlk okulu bitirdi. Maraş İmam- Hatip'ten mezun oldu. K.Maraş lisesinin dışardan dersle-rini vererek diplomasını aldı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Şiire lise çağlarında başladı. İmam-Hatip 6. sını-fında iken divanını yazdı. Şiirin her çeşitinde kalem oynat-tı. Hasseten dörtlük düşürmeyi sevdi. Yerel ve ulusal muh-telif dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlandı.

YAŞAR ÜNAL (D.1939)
Kahramanmaraş'ın Elbistan kazasında doğdu. Doğduğu yerde ilkokulu bitirdi. İnşaatcılık yaptı. Yurt dışına gitti. Döndü. Elbistan'da ticaret yapar. Dertkervanı mahlasıyla şiir yazmaktadır.

YAZICIOĞLU
Şair hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

YEKSÂNÎ
Elbistanlı. Bir parça şiiri var.

YUNUS YILMAZ
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. İlkokulu Karagöz köyünde, ortaokul ve liseyi Afşin'de okudu. Afşin Elbistan termik santralinde çalıştı. Daha sonra TEK işletme müdürlüğü bünyesine geçti.

YUSUF TELCİ (D.1950)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Yeniyapan köyünde doğdu. Gaziantep Öğretmen okulunu bitirdi. Öğretmen olarak görev yaptı. Şiirlerini "Bu Yâr Bizim Diyar" adlı kitapta topladı.

YUSUF ZİYA ELGİN (D.1910-Ö.1977)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Sıbyan mektebini, Rüştiye'yi bitirdi. Memurluk yaptı. Gezdi. Sonunda memleketine döndü. 1977 yılında Elbis-tan'da vefat etti. Çok güçlü bir halk şâiridir.

ZARİF
Az bir şiiri var. Maraşta Zarif oğulları ailesinden olduğu tahmin edilmekte.