KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

ü:ntü

:

Hızar bıçkısının çıkardığı çk küçük kırıntılar, talaş.

ü:rtmeg

:

Yeşil soğanın ortasından çıkan, yuvarlak olduğu için yapraktan çok gövedeye benzeyen, dik, yeşil, ucunda soğanın tohumları bulunan, pervaz ya da  salataya doğranarak yenen kısmı.

übük

:

Uç, burun, ibik.

üce

:

Yüce, yüksek. (TDK Derleme Sözlüğünden Mr.)

“Üce dağa yağar tolu

Çok söylerim ollum deli

Şu çarşının gannı yolu

Bebeğimin dilin söyler”

(Doç. Dr. Esma Şimşek, Kadirli ve Osmaniye Ağıtları, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1993)

ücesinde

:

Yücesinde, yükseğinde.

ücüt

:

Vücut.

 

 
 Devamı