KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

ça:

:

1. Bebek, çocuk. (TDK Derleme Sözlüğünden. Mr.)

2. Çene.

3. Ev içinde genellikle yatak odalarında yerden 30-40 Cm. yükseğe yapılan ve etrafı tahta ile kapatılan yıkanma yeri.

“Hele gençler ne yapsındı? Evdeki çâda çimmeye eymenir hamama da gidecek paraları yoksa, temizlenmek , yani gusül abdesti alma için netsindi? Kalıyor Cahan, ya da Sôtlü.”

(Arif Bilgin, Terk Eden Elbistan 1, Bassaray Matbaası, İzmir, II. Baskı 2007)

ça’ar

:

Çağır, seslen.

ça:l

:

Çağıl, taş yığını, taştan yapılmış duvar.

ça:la

:

Yaban bademi.

ça:rmak

:

Çağırmak, seslenmek.

ça:şak

:

Dağların yamaçlarındaki taşlık dereler.

ça:şır

:

1. Yüksek yerlerde yetişen bir dağ otu.

2. Güvercinlerin ayağındaki yerlere sürünen süslü tüyler.

 

 
 Devamı