KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

fabırga

:

Fabrika.

fabriha

:

Fabrika.

Fadıma

:

Fatma.

“Derelerde olur çınar

Yel eser yaprağı döner

Derdinden de oldum fener

Tütünüm çıkmaz Fadima’m”

(Mehmet Temiz, Yüksek Lisans Tezi, Andırın Ağıtları, İftira Yüzünden Asılan Fatma’nın Ağıdı - 1, Kaynak Kişi: Mehmet Hayta)

fağat

:

Fakat.

fahare

:

Fakir.

“O bir sahen tene verirdi faharie, o ohi:cie.”

(Mine Kılıç, Kahramanmaraş Merkez Ağzı, Ukde Yayınları, K.Maraş 2008)

fahare gastesi

:

Fukara gazetesi.

“Boş adamların laf götürüp getirmesine Maraş’lı fahare gastesi der. Haksız da değiller yani”

fahı

:

Hoca, köy hocası.

fahır

:

Fakir.

“Fahırca rahmedlig. Galbi darca.”

(Mine Kılıç, Kahramanmaraş Merkez Ağzı, Ukde Yayınları, K.Maraş 2008)

 

 
 Devamı