KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

i:

:

Bölgemiz göçmen ağzında; iyi.

i:ce

:

İyice.

i:ddeni

:

İyiden iyiye, iyice.

İ:deni

:

İden iyiye, iyice.

i:diş

:

Burulmuş erkek hayvan.

iane çiğidi

:

Mısır koza tohumu. Adana'ya Abidin Paşa'nın bu tohumu Mısır'dan getirerek iane alıp dağıttığı rivayet olunur.

ibdil

:

İlkin, ilkönce.

ibdima

:

Önce, evvel.

ibdin

:

Öncelikle.

“İbdin abdest alacaksın namazdan evvel.”

i:betli

:

Bölgemiz göçmen ağzında; heybetli.

ibibullah sivri külah

:

Donanımsız, hiçbir şeyi olmayan insan.

ibicek

:

Kura.

ibidek

:

İpotek.

ibidi zibidi

:

Serseri.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2