KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

ö:d

:

Öğüt, nasihat.

ö:kelenmeg

:

Kızmak.

ö:künmeg

:

Taklit etmek, öykünmek.

ö:le

:

1. Öyle.

2. Öğle.

ö:meg

:

Övmek.

ö:n

:

Öğün.

ö:nden

:

Önünden.

ö:nüg

:

Önlük.

ö:redlemeg

:

Akıl vererek yol göstermek.

ö:retmen

:

Öğretmen.

ö:rün

:

Gizli.

ö:sa

:

Yarı yanmış odun.

ö:süz

:

Öksüz.

ö:ŋden

:

Önünden.

öbirine

:

Ötekisine.

“Öbirine gelir sıra.”

öbür dünyaya göndermek

:

Öldürmek.

“Vasili az daha kalkıp elleriyle başını korumasaydı, arılar onu çoktan şişirecek ya da öbür dünyaya göndereceklerdi”

(Ali Püsküllüoğlu, Yaşar Kemal Sözlüğü, YKY, Euromat, İstanbul 2006)

öbürkü

:

Öteki.

 

 
 Devamı