KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

sa:

:

1. Nazardan koruyacağına inanılan beyaz, kristal yapılı bir taş.

2. Sağ, yaşıyor.

3. Şap.

4. Sağ taraf.

saba

:

1. Yarın.

2. Bölgemiz göçmen ağzında; sabah.

saba:layın

:

Bölgemiz göçmen ağzında; sabahleyin.

saba:nan

:

Sabahleyin.

sabın

:

Bölgemiz göçmen ağzında; sabun.

sabu

:

Aklı ermeyen küçük çocuk.

sa:dıç

:

Gelin ve damadın yanında bulunan ve onlara yardımcı olan yakın arkadaş,sağdıç.

Sadiyfe

:

Bölgemiz göçmen ağzında; Sadife.

sa:fi

:

Tamamen.

sa:

:

Bölgemiz göçmen ağzında; sağ.

sah (seha, esah, sahden)

:

Gerçek.

sahta

:

Sahte.

sahTaḫar

:

Sahtekar.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2