KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

câ, ca:

:

1. Örgü şişi.

2. Ağaçtan yapılan ve kağnıya yüklenen yüklerin düşmesini engelleyen bir düzenek.

3. Dokuma tezgahında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara. (TDK Derleme Sözlüğünden. Mr.)

4. Eski evlerde bulunan ufak banyo, gusulhane.

5. Lavabo, banyo. (TDK Derleme Sözlüğünden. Mr.)

ca kemiği

:

Kolun döner kemiği. (TDK Derleme Sözlüğünden. Mr.)

ca:lak

 

Mutfak, banyo gibi yerlerin atık su gideri.

“Ca:lağa döküver.”

ca:lak

:

Çağlayan.

ca:rtlak kebabı

:

Ciğer kebabı.

cababula

:

Çok yaramaz, saldırgan, şirretli.

cadalos

:

1. Cömert, yiğit, becerikli. (TDK Derleme Sözlüğünden Ada.)

2. Ağız kalabalığıyla bir şeyi elde eden, şirretli. (TDK Derleme Sözlüğünden Ada.)

 

 
 Devamı