KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

ma:

:

Damlarda iki hezenin arasına konan uzunca ve sağlam ağaç.

ma:cir

:

Göçmen.

ma:da

:

Başka.

ma:danız

:

Maydanoz.

ma:de

:

Mide.

ma:deniş

:

Maydanoz.

ma:l

:

Gelir.

ma:lihülle

:

Hayal kurma, vesvese etme, kafada çok dolaştırma.

ma:lsiz

:

Sevimsiz, çirkin.

ma:ra

:

Mağara.

ma:rise

:

Meğerse.

ma:ser’a:zanı

:

Şıra ve zahire yapımında kullanılan büyük kazan.

ma:sere

:

1. Zeytinyağı imalathanesi.

2. Şıra yapımı sırasında kullanılan ocak.

ma:sırıg

:

İyi yanmayan kömür.

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2
 
 Devamı - 3