KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDE KULLANILAN MAHALLÎ KELİMELER

 

:

Aynı seviyede, denk.

ta:

:

1. İç giysisi dolabı. (TDK Derleme Sözlüğünden Mr.)

2. Orda, hadi canım sende .

3. Bölgemiz göçmen ağzında; daha.

4. Duvarda içine öteberi konan delik, tek yönlü duvar kovuğu.

ta şora

:

Uzakta bir yere.

Tair

:

Bölgemiz göçmen ağzında; Tahir.

ta:la

:

Bölgemiz göçmen ağzında; tarla.

ta’n

:

Şaşırma, ayıplama.

“Seher zamanında uğradım sana

Görünce gül yüzün kaldım ben tana

Gafilken bir dolu sundun sen bana

İçirdin ağuyu bal diye diye”

(Karacaoğlan, Kaynak: Cahit Öztelli, Karacaoğlan, Varlık Yay. İstanbul 1953)

ta:m

:

Yemek, yiyecek.

Hind'den Yemen'den çekilir

İner Bağdad'a dökülür

Türlü taama ekilir

Biber de kara değil mi

Saim Sakaoğlu, Karacaoğlan, Akçağ Yay., Ankara 2004, s.450

ta:r

:

Küçük tandır. (TDK Derleme Sözlüğünden Mr.)

 

 
 Devamı
 
 Devamı - 2