Maraş Edebiyatına Giriş

Antik çağlardan günümüze kadar oldukça geniş bir tarihî kronolojiye sahip olan Anadolu coğrafyası, bu tarihî çerçeve içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın yanı sıra bu medeniyetlerden kalan birçok kültürün izlerini de bünyesinde barındırır.

 

Her bir coğrafyanın, her bir şehrin; kendine özgü hikâyeleri, yaşanmışlıkları ve kültürü vardır. Anadolu’nun da oldukça köklü tarihi, kültürü, yaşanmışlığı, edebiyatı ve şiiri herkesin malumudur. Kahramanmaraş coğrafyası son dönemde yapılan çalışmalarla binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip değerleri, zengin kültürü, doğal güzellikleri; kısacası saklı cenneti ile bu tarihî, kültürel ve edebî zenginliklere, bölgesinden vesikalar sunmaktadır.

 

Bizim medeniyetimiz bir şiir medeniyetidir. Anadolu'nun ihtiyaç duyduğu ruh ve sanatın ocağı olan Kahramanmaraş, önemli şairler, yazarlar, âşıklık geleneğinden gelen çok değerli şahsiyetler yetiştirmiştir. Şiirin ve Edebiyatın başkenti, kurtuluş mücadelemizin öncü şehri, Yedi Güzel Adam’ın şehrinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet vermekten büyük onur duyuyorum. Biz de bu şehrin evlâdı olarak geçmişimizdeki bu kültürü, sanatı uluslararası boyutuyla yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve geliştirmek için bir takım çalışmalar başlattık. “Şiirin ve Edebiyatın Başkenti” olan Kahramanmaraş’ın edebî ve kültürel birikimini tüm dünyaya tanıtmak, şairlerimize olan vefa borcunu yerine getirmek için şehrimizde artık sürekliliğini sağlayacağımız "Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri”ni gerçekleştirmekteyiz. Kahramanmaraş’ımızdaki bu etkinlik vesilesiyle Mevlana’nın, Yunus’un, İbn-i Arabi’nin, Fuzuli’nin diriltici soluğunu taşıyan, soylu bir davanın, entelektüel bilincin, şair ve yazarları olan Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil,  Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Erdem Bayazıt, Âşık Mahzunî, Âşık Yener, Alaeddin Özdenören, Hayati Vasfi Taşyürek gibi günümüz edebiyatına damgasını vurmuş, düşünceleriyle ve sanatıyla yetişen nesillere ağabeylik yapmış olan isimleri dünyaya tanıtmak, etkinliğimizin temel amaçları arasındadır. İlimizin, edebiyatımızın, şiirimizin kısacası edebî kültür birikimimizin tanıtımının yanısıra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki lokasyonlardan biri olmak için şehrimize önemli anlamda referans olacak bu etkinlik/çalışma dolayısıyla var gücümüzle çalışıyoruz.