Hamle’nin Söyleşi Listesinde Çıta Çok Yüksek

Kahramanmaraş’ın edebî bir gücü olarak varlık gösteren Hamle, Türk edebiyatının önemli ustalarının gözünden de kaçmamıştır. Hamle 15 Nisan 1955’te yayımladığı 17. sayısında edebiyata, sanata ve sosyal meselelere karşı sanatçıların tutumları öğrenmek maksadıyla üç soru hazırlar.  Hamle tarafından hazırlanan soruşturma sorularına Türk edebiyatının önemli kalemleri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Samim Kocagöz, Yaşar Nabi Nayır gibi isimlerden cevaplar gelir.

 Hamle tarafından sorulan sorular ise şu şekildedir:

1-Sanatçının sosyal meseleler karşısında tutumu nasıl olmalıdır? Bu bakımdan şairler, tiyatro, roman ve hikâye yazarları arasında bir fark görüyor musunuz?

2- Peyami Safa bir yazısında kendi neslinden sonrakiler arasında kişilik gösteren bir sanatçının yetişemediğini söylemişti. Bu hususta siz ne düşünüyorsunuz?

3-Bugün varlık gösterebildiğimiz sanat kolları hangileridir? Birkaç sanatçı adı verebilir misiniz?

Adı geçen yazarlar, kendilerine yöneltilen sorulara kendi düşünce dünyaları doğrultusunda cevaplar verir. Verilen cevapları merak eden okuyucularımız için Hamle’nin 17. sayısının görseline haberimizde yer verilmiştir.

(Hamle: 15. 04.1955, 17. Sayı)