KSÜ'nün Bünyesinde Kurulan Araştırma Merkezi

“Şiir ve Edebiyatın Başkenti” olan şehrimizde edebî doğrultuda aktif çalışmalar yürütmek ve şehirdeki tüm edebiyat faaliyetlerini desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde kurulan “Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” (EDEM), faaliyetlerine Doç. Dr. Yakup POYRAZ başkanlığında başlıyor.

   Kahramanmaraşlı şair, yazar ve halk ozanlarının yazılı-sözlü edebiyat ürünlerinin yanı sıra Kahramanmaraş’ta yayımlanmış ve yayımlanan edebiyat kültür ve sanat içerikli gazete ve dergilerdeki edebî yazıları derlemek, derlenen bu ürünler üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak/yaptırmak ve yapılan bu çalışmalara yayın konusunda destek sağlamak, lisans ve lisansüstü programların merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarını desteklemek merkezin öncelikli amaçları arasındadır.

   Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin edebî/bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla periyodik yayınlar yapmak, Kahramanmaraş’ın edebiyat birikimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, bilgi şölenleri, kongreler, televizyon programları, kurslar, çalıştaylar, atölyeler, yarışmalar, teşvik ödülleri, edebiyat festivalleri düzenlemek/düzenlenmesine katkı sağlamak doğrultusunda çalışmalarını ilerletecektir.

   Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) ayrıca yaratıcı yazarlık, senaryo ve reklam yazarlığı, medya okur-yazarlığı gibi alanlarda kurslar ve atölyeler düzenleyecektir.