KAPALIÇARŞI

Tespit Tarihi: 15.08.1999
Yeri: Merkez İlçe.
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Kazzazlar Sokak.
Adı: Kapalıçarşı.
Türü: Kapalıçarşı.
Tarihi: XVI. yüzyılın sonları.
Kullanım Durumu: Şahısların mülkiyetinde olup fonksiyonunun sürdürmektedir.
Statü: Adana Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.1993 tarih ve 1566 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Yapının inşa kitabesi olmadığı için yapım yılını bilemiyoruz. Fakat Kaplıçarşı’nın kuzeyinden yerleştirilen Yeni(Aşağı) Bedesten’in (XVI. yüzyılın sonu) dört cephesinde birer kapıya yer verilmiştir; güneydeki Kapalıçarşı’ya, kuzeydeki Saraçlar Çarşısı’na, doğudaki ise Kazzazlar Çarşısı’na açılmaktadır. Kapalıçarşı, Yeni Bedesten’le organik bir bütünlük gösterdiği gibi, her iki yapıda kullanılan malzeme ve inşa tekniği aynıdır. Bundan dolayı Kapalıçarşı’nın da, Yeni Bedesten ile beraber planlanarak XVI. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini sanmaktayız.

Önceden olduğu gibi, bugünde şehirde ticarî faaliyet en yoğun bir şekilde bu çevrede cereyan etmektedir. Bu çarşı ticarî yapı kompleksinin en önemli elamanlarından olup çarşının her sokağı ticaretin belli bir dalına tahsis edilmiştir. Önceden Kapalıçarşı’nın doğu cephesinde sıralanan dükkânlarda kazzazlar, doğu sokakta bezirgânlar, orta sokakta kavaflar, günümüze gelmeyen batı sokakta ise köşgerler bulunuyordu. Bugün ise çarşıda ayakkabıcı, konfeksiyoncu ve kuyumcu esnafı faaliyet göstermektedir.

Kaynak: Mehmet Özkarcı, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46, C.II., Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007.