TAŞ (RAD) MEDRESE

Tespit Tarihi: 10.11.2000
Yeri: Merkez İlçe.
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Atatürk Bulvarı
Adı: Taş (Rad) Medrese.
Türü: Medrese.
Tarihi: XV. yüzyılın sonu
Dönemi: Dulkadir Beyliği
Yaptıran: Dulkadir Beyliği hükümdarı Alâüddevle Bey
Kullanım Durumu: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiş olup, Mescit ve depo olarak kullanılmaktadır.

Medresenin inşa kitabesi olmadığı için yapım tarihini net olarak bilemiyoruz. Fakat Dulkadir Beyliği hükümdarı Alâüddevle Bey’in 906 H. / 1500 M. tarihinde tanzim ettirdiği vakfiyesinde; “… mezkûr vâkıf (Alâüddevvle Bey) Maraş’ta içinde talebesi ile mahalle ahalisinin namaz kılmaları için bir mescid ile birlikte Medrese-i Taş bina eyledi.” şeklinde ifadeye yer verilerek, medreseye zengin vakıflarda bulunulmuştur. C. Baltacı, halk arasında “Taş Medrese” olarak bilinen yapının, Osmanlılar devrinde      “Bektutiye Medresesi” adıyla faaliyetini sürdürdüğünü ileri sürmüştür.

Medrese, şehir topoğrafyasının oluşturduğu önemli dere yatakları olan Şekerdere, Kanlıdere ve Akdere’nin kesişim noktasında inşa edilmiş ve derelerin üzerleri 1950’li yıllarda kapatılmıştır. Eski fotoğraflarda medresenin doğu tarafından akan derenin üzerine yapılmış köprü görülmektedir; dere kapatılınca köprü de ortadan kaldırılmıştır. Bundan dolayı köprünün yapıldığı yere önceden “Köprübaşı” denilmekteydi.  Günümüzde mescid kısmı fonksiyonunu sürdürmekte, medrese odalarında ise öğrenciler kalmaktadır.

Kaynak: Mehmet Özkarcı, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46, C.I., Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007.