TAŞ HAN

Tespit Tarihi: 23.08.1999
Yeri: Merkez İlçe.
Adresi: Kurtuluş Mahallesi,  Kapalıçarşı’nın doğu tarafında yer alır.
Adı: Taş Han.
Türü: Han
Tarihi: 1650 yılı civarı
Yaptıran: Hatipzâdelerden Mehmet Efendi, Kalender Çelebi ve Ahmet Çelebi
Kullanım Durumu: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmiştir.
Statüsü: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 07.03. 1985 tarih ve 759 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

Cümle kapısının üstünde yer alan inşâ kitabesinin tamamına yakını tahrip olduğu için, yapının inşâ yılını bilemiyoruz. Fakat Zilkade 1063 H./ Eylül 1653 M. tarihli vakfiyeye göre, 1650 yılı civarında inşâ edildiğini düşünmekteyiz. Han vakfiyeye göre, Hatipzâdelerden Mehmet Efendi, Kalender Çelebi ve Ahmet Çelebi isimlerinde üç kardeş tarafından yaptırılmıştır.

Vakfiyedeki bilgilere göre han ve dükkânların; kuzeyden Mazmanlar Çarşısı, güneyden Bakırcılar Çarşısı, doğudan Belediye Çarşısı, batıdan ise hazineye ait han ve Kapalıçarşı ile çevrili bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca hanın üst katında 22 oda, alt katında 3 oda (depo-ahır) olduğu belirtilmektedir.

Yapı 1952 ve 1980’lı yıllarda yangın geçirmiş, en büyük zararı üst kattaki mekânlar görmüştür. Han fonksiyonunu yitirmiş olup, mekânlar dükkân ve depo şeklinde kullanılmaktadır. Yapı, 1936 yılından sonra Kahramanmaraş Belediyesi’nin malı olmuş, 1984 yılından itibaren de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetine geçmiştir.

Kaynak: Mehmet Özkarcı, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş 46, C.I., Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007.