Kurtuluş Mahallesi’ndedir. Konak 1985 yılında taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi. Kahramanmaraş yenileme alanı sınırları içerisinde, Kurtuluş mahallesinde yer alan Dedeoğlu Konağı kent dokusunu oluşturan bir sivil mimarlık örneğidir.  Geç devir Osmanlı devleti sivil mimarlık özelliklerini yansıtan tipik bir tarihi Kahramanmaraş evidir.

 

3 katlıdır ve yapı zaman içerisinde mülkiyetlere ayrılmıştır. Osmanlı geleneksel konut mimarisinin tipik özelliklerini yansıtan konak dış sofalı köşklü ve eyvanlı plan tipine sahiptir. Yapı iki sokağa ve avluya cephe vermektedir, sokağa ve avluya açılan pencerelerle aydınlatılmaktadır. Yapı karma yapım tekniği ile inşa edilmiştir. Zemin ve birinci katın sokağa cephe veren kısımları kaba yontma taş duvar ile inşa edilmiştir.